borovnice


Korisni saveti za uzgoj borovnice ...

Kako saditi borovnicu?

1

Borovnica je biljka koja raste kao razgranati žbun visine do dva metra u vrtu ili pak u većoj saksiji. Međutim, veoma je bitno znati da se prilikom gajenja borovnice mora koristiti specifičan supstrat, odnosno zemljište.

Borovnice rastu u svojim prirodnim uslovima na mestima gde je kiselost zemljišta ispod 7, odnosno od 4 ili 5 pa do 5,5 pH vrednosti. Prilikom sadnje borovnice potrebno je ili pripremiti zemljište da bi dobilo kiselu reakciju, ili kupiti gotov supstrat čija je naznaka da je pH reakcija nešto kiselija, što je potrebno za uspešno gajenje borovnica.

Zalivanje Borovnice...

2

Jedan od odličnih (savršenih) sistema za zalivanje borovnice je i automatizovani sistem zalivanja BLUMAT.

BLUMAT sistem za automatsko zalivanje biljaka savršen je za zalivanje borovnice jer obezbeđuje optimalnu i konstantnu vlagu u zoni korena biljke, na bazi realnih potreba za vodom. Princip rada Blumat Tropf senzor kapaljki je da su povezani na crevo za zalivanje, koja se postavljaju duž reda. Blumat tropf čini konusni sud od keramike, koji je potrebno napuniti vodom. Na vrhu suda se nalazi plovak koji pritiska gumeno crevo kroz koje prolazi voda. Kada nivo vlage u zoni korena padne ispod željne vrednosti, vodu iz keramičkog suda kroz zid od keramike, zemlja kapilarno crpi, trudeći se da izjedanči vlagu - princip osmoze. Voda će kapati sve do trenutka zasićenja zemlje vodom što će za posledicu imati vraćanje vode u keramički sud. Ovaj izuzetno jednostavan sistem je upravo idealno rešenje za zalivanje borovnice jer borovnica uzima vode taman koliko joj treba, što znači da se razvija u uslovima konstantne optimalne vlage. Više o BLUMATU možete pogledati >> ovde <<.

Prihranjivanje borovnice

3

Prihrana borovnice je obavezna da bismo na taj način omogućili biljci da formira kvalitetniju lisnu masu i dovoljnu količinu plodova, ali prilikom prihrane moramo znati da su đubriva za ovu biljku specifična.

Da bismo održali pH reakciju zemljišta, odnosno kiselost samog zemljišta kod borovnice, potrebno je koristiti đubriva koja sadrže sulfate. To su đubriva koja malu količinu sumpora u dodiru sa vodom pretvaraju u sumpornu kiselinu. Ona onda stvara kiselu reakciju pa na taj način nema potrebe za dodavanjem kiselog supstrata, nego ćemo đubrivima postići da ona održava kiselu reakciju.

Da li se borovnica orezuje?

4

Borovnica se ne orezuje potpuno kao neka voćarska vrsta, ali se može orezivati delimično da bismo formirali žbun koji će biti kompaktan, razgranat, sa dovoljnom količinom cvetova koji će dati plodove.


Za ozbiljne kupce pružamo usluge podizanja zasada po proverenim i trenutno najsavremenijim standardima i to ubuhvata:
 • Konsultacije:
  •     - Izbor parcele
  •     - Odabir sorte i načina uzgoja
  •     - Predlog sistema protivgradne zaštite
  •     - Predlog sistema za navodnjavanje - BLUMAT
  •     - Sugestije oko nabavke mehanizacije i sve dalje potrebno za uspešnu realizaciju projekta.
 • Planiranje:
  •     - Planiranje radova na parceli kako bismo stigli da realizujemo projekat u optimalnom roku.
 • Projektovanje:
  •     - Projektovanje sistema protivgradne zaštite
  •     - Projektovanje sistema za navodnjavanje - BLUMAT
  •     - Projektovanje mašinskog parka – Mehanizacije potrebne za rad u voćnjaku (osmišljavanje radnog mašinskog parka, koliko traktora, kojih karakteristika, atomizera, kosačica…)
 • Realizacija:
  •     - Nabavku opreme
  •     - Priprema terena za sadnju
  •     - Montažu i sadnju, kao i
  •     - Prenos tehnologije u procesu proizvodnje

Orjentacioni prinos zasada uz naše savete

* prosek prinosa u gramima (g)