Agrotekstil agrotekstil-za-borovnice Izgled

Agrotekstil za borovnice


Prednosti ove tehnologije je jednostavna sadnja, lako održavanje i manja potrošnja vode.

Stranice vodonepropusne 130 gr PP/PE, dno vodopropusno 100gr PP. U startu ova tehnologija poskupljuje samu sadnju, ali kroz dalju eksploataciju zasada, kao i na samoj uštedi na radnoj snazi prilikom sadnje ta razlika se brzo anulira.

U cilju zastite biljaka od korova i trave, poželjno je vreće poredjati na agrotekstil širine 50cm i na taj način se potpuno vrši zaštita biljaka.


Cena: Okrenite nas

Radimo i isporuku, pozovite nas:

UVEK MOŽETE PORUČITI NA: